Bli med å lage vår første Senior resolusjon

I forrige sending snakket jeg om hvorfor samfunnet trenger oss Seniorer. Vi er en betydelig ressurs som er tilgjengelig. Jeg tror vi må hjelpe dem til å forstå hva som skal til for å lykkes i det frodige og bærekraftige samspillet med de over 65.

På landsbasis er det i dag ganske nøyaktig 1 million pensjonsmottakere. Det utgjør ca 20% av Norges befolkning. Det samme forholdstallet er det i Partiet Sentrum.

Vil DU være med å utforme partiets Senior-politikk, så må vi handle nå. Hjelp meg å få fram det som DU mener er viktig, både lokalt og nasjonalt.

Skriv til meg så snart som mulig, så setter jeg sammen vår første resolusjon. Vi skal levere vår resolusjon innen 10.april. Ta en titt på de sakene jeg har listet opp nedenfor og kom med din mening om hva vi skal dytte på først. Skriv til senior@partietsentrum.no

  1. ha aktiv innbyggerinvolvering og medbestemmelse også for seniorene
  2. ivareta alle aldersgrupper ved å ha tilbud om digital opplæring for seniorer som faller utenfor i den digitale hverdagen
  3. følge opp at digitale tjenester har god universell utforming
  4. lage et brukerpanel for å kvalitetssikre utforming og grensesnitt av IT-produkter og tjenester som er rettet mot seniorer
  5. være en aktiv pådriver av e-helse tilbud
  6. styrke karriereveiledning for kommunens ansatte fra fylte 50 år (livslang læring)
  7. forebygge ensomhet blant eldre ved å opprettholde gode kulturelle tilbud og møtesteder i alle bydelene
  8. arbeide for at våre heldøgns eldreinstitusjoner sertifiseres som Livsgledehjem i en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer psykososiale behov

Her har jeg tatt fram noen naturlige forslag som vil gi en stor fordel både for livssituasjonen til den enkelte og samfunnet.

Hva ønsker DU at vi tar fokus på?

Jan Sørensen
Seniornettverket

Pin It on Pinterest