Her om dagen fikk jeg et brev fra en av våre Seniorer, Merete G., som sa blant annet;

«Jeg ser for meg lokalsamfunn og endring av politiske strukturer sånn at folk kan få dialog og være med å utforme og prioritere.»

Drømmene behøver ikke være så langt unna, Merete. Brevet ditt fortalte om behovet for innbyggerinvolvering. Et fora der også Seniorer er med og blir hørt. Et sted der Seniorer kan overføre av sin kunskapsbrønn de har fyllt opp gjennom et langt liv. Et fora der unge og eldre kan samspille om ideer til berikelse for alle.

Jeg tenkte, men det er jo akkurat slik vi har fått til i lokalpolitikken her i Kristiansand. I november 2022 ble det besluttet at kommunen skulle legge til rette for opprettelsen av 10 Bydelsråd. Den bydelen jeg tilhører har noe slikt som 22.000 innbyggere og er den største bydelen i Kristiansand kommune. Høsten 2023 ble Vågsbygd Bydelsråd stiftet og vi kunne begynne arbeidet med å samle alle lag og foreninger av alle slag.

Kommunen har en administrasjon som tilrettelegger saker og forslag til politikere. Kommunen har et fint ord og mål med sin drift; Samhandlingskommunen – «En by for alle». Dersom de Samhandler, både internt i etatene, men også med innbyggere, vil ting faktisk gå raskere og være mer bærekraftig.

Alle vet at om en sak blir stoppet, for en liten endring her og der, når den har kommet helt til Formanskapet eller Bydelsrådet, er det en svært tung og kostbar prosess å endre. Da er det langt smartere å få sakene godt belyst og at høringsuttalelser også hos de som faktisk har skoen på, kommer fram.

Arealplanlegging har vært bare en av våre store saker som jeg vil trekke fram. Her har vi folk blant oss med faglig tyngde og erfaring langt på høyde med toppene i teknisk etat. Og vet du hva, vi har blitt hørt på.

Har din kommune bydelsråd? Ta en runde på våre nettsider og se hva vi driver med. Dette er det nærmeste vi kan komme med innbyggerinvolvering.

Vågsbygd Bydelsråd:  https://www.bydelsrad.no/

Jan Sørensen

Pin It on Pinterest