ResolusjonerArtikler

Våpenhvile på Gaza nå!

Partiet Sentrum fordømmer Israels kamphandlinger på Gaza, og de kontinuerlige folkerettsbrudd og brudd på menneskerettighetene. Kamphandlingene er ikke legitim krigføring. De er rettet mot en sårbar sivilbefolkning i et tett befolket område, hvor halvparten av...

les mer

Resolusjon om ruspolitikk

Partiet Sentrum ønsker å føre en ruspolitikk med menneskerettighetene som grunnlag. Rusproblemer er helseproblemer, og må behandles som dette. Vi ønsker å lytte til dem som rusproblemer angår, og vi ønsker å bidra til avstigmatisering av rusproblemer for å forhindre...

les mer

Pin It on Pinterest