Nyheter

Landsmøte 2023 i Partiet Sentrum

Landsmøte 2023 i Partiet Sentrum

I helgen var nesten hundre delegater samlet til landsmøte i Partiet Sentrum. God stemning, viktige saker, debatt og nye vennskap. Partiet Sentrum er klart til å ta ansvar!

Partiet Sentrums tredje landsmøte, avholdt 29.-30. april, var partiets største så langt. Nesten hundre delegater fra hele landet møttes for å gjøre vedtak og samle krefter til høstens viktige lokalvalg.

les mer

PARTIET SENTRUM MARKERER YEMANE – DAGEN 8. JANUAR

Yemane -dagen er til minne om Yemane, som satt 24 år på asylmottak i Norge. Vi bruker dagen til å kjempe for papirløse og ID-løse sine rettigheter. Mennesker som bor i Norge uten ID mangler rett til helsehjelp, til skole og til jobb. De får ikke ha bank-konto, og...

les mer

Valg 2023

Uttalelser

Viken fylkeslags tale på Landsmøtet 2022

Av: Amina Selimovic, 1. nestleder i Viken fylkeslag. Dirigenter. Kjære landsmøte, Som Vikens stemme i Norge rundt, ønsker jeg å sette søkelys på muligheter Vikens størrelse bringer. Viken dekker et stort geografisk område og er hjem til en mengde ressurspersoner som...

Nyheter

Landsmøte 2023 i Partiet Sentrum

Landsmøte 2023 i Partiet Sentrum

I helgen var nesten hundre delegater samlet til landsmøte i Partiet Sentrum. God stemning, viktige saker, debatt og nye vennskap. Partiet Sentrum er klart til å ta ansvar!

Partiet Sentrums tredje landsmøte, avholdt 29.-30. april, var partiets største så langt. Nesten hundre delegater fra hele landet møttes for å gjøre vedtak og samle krefter til høstens viktige lokalvalg.

les mer

PARTIET SENTRUM MARKERER YEMANE – DAGEN 8. JANUAR

Yemane -dagen er til minne om Yemane, som satt 24 år på asylmottak i Norge. Vi bruker dagen til å kjempe for papirløse og ID-løse sine rettigheter. Mennesker som bor i Norge uten ID mangler rett til helsehjelp, til skole og til jobb. De får ikke ha bank-konto, og...

les mer

Valg 2023

Uttalelser

Viken fylkeslags tale på Landsmøtet 2022

Av: Amina Selimovic, 1. nestleder i Viken fylkeslag. Dirigenter. Kjære landsmøte, Som Vikens stemme i Norge rundt, ønsker jeg å sette søkelys på muligheter Vikens størrelse bringer. Viken dekker et stort geografisk område og er hjem til en mengde ressurspersoner som...

Stortingsvalg: Program 2021-2025

Vårt første stortingsvalg
Les Mer

Starte Lokallag

Vil du fremme verdien av mangfold og inkludering og ta klimakrisen på alvor?

Vil du gi mennesker mulighet i din kommune?

Kontakt oss på hei@partietsentrum.no

GI EN GAVE

Vi arbeider på dugnad og har lite offentlig støtte. Ønsker du å bidra til at vi kan forandre verden litt? VIPPS #647004 Takk for gaven!

Vil du være med å bygge opp et nytt parti basert på FNs bærekraftmål og menneskerettigheter?

Bli medlem!

KAMPEN MOT UTENFORSKAP ER VÅR SAK

NR. 1

Vårt program bygger på sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft.

VI GIR ALLE EN MULIGHET.

Partiet Sentrum ble stiftet den 24. september 2020.

Noen av våre saker:

VI VIL FREMME
VERDIEN AV MANGFOLD

VI VIL BYGGE NED
SAMFUNNSSKAPTE BARRIERER

VI VIL BIDRA TIL Å REALISERE
FNS BÆREKRAFTMÅL

VI VIL FREMME FELLESKAP
OG SOSIAL RETTFERDIGHET

VI VIL TA KLIMAKRISEN
PÅ ALVOR

Et nytt parti

Som står opp for våre grunnleggende humanistiske samfunnsverdier. Som tar opp kampen mot utenforskap. Som tar på alvor at vi står i en klimakrise. Samtidig vil vi sikre et levende næringsliv for en økonomisk bærekraftig utvikling.

Visjon

Vår visjon er: «Vi gir alle en mulighet». Vi arbeider også etter visjonen i FNs bærekraftsmål: «Leave no one behind».

Vårt formål

Partiet Sentrum byggjer sin politikk på vedtekne menneskerettar og FNs bærekraftsmål. Partiet
Sentrum er eit blokkuavhengig og livssynsope parti.

Pin It on Pinterest